นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย เนื่องในงานพระร่วงทองคำ ประจำปี ๒๕๖๑และได้รับรางวัลชนะเลิศ

วันศุกร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งคุณครู
และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย เนื่องในงานพระร่วงทองคำ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในครั้งนี้ เด็กชายเมธาสิทธิ์ สมพงษ์ และเด็กหญิงณัฐณิชา นาคสังข์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ทุกๆ ท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้คำปรึกษา กำลังใจที่ดีเสมอมา และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจงประสบความสำเร็จสมดังสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้ ซึ่งนักเรียนได้รับการควบคุมดูแลฝึกสอนโดย คุณครูพัชราภรณ์ แสงกงพลี

27867323_1596852523696410_1200672996222260924_n   28055914_1596852597029736_882953409868393023_n

27867821_1596852660363063_2907813405028985228_n 27867402_1596852940363035_5435186993795936410_n

28059047_1596848360363493_5784575525447456354_n 28056132_1596852867029709_7755554468492804867_n   27973502_1596852830363046_1379543811181822755_n 27972732_1596848817030114_3599233882916679061_n  27972165_1596848907030105_9163966350532528779_n 27972155_1596848480363481_4877033852014572135_n 27972035_1596848673696795_3207165482605198411_n  27972008_1596848493696813_8928229946903827083_n 27971777_1596852983696364_6788525777368176893_n  27867340_1596852757029720_779799718501206539_n 28059363_1596849153696747_8145872342826857541_n 27972471_1596849323696730_8429811138508590638_n27858312_1596852593696403_646828353191729502_n 28167823_1596849053696757_719167012162315339_n