นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหมากล้อมระดับปฐมวัย “ปฐมวัยโกะเกมส์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ “

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งคุณครู
และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหมากล้อมระดับปฐมวัย “ปฐมวัยโกะเกมส์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ” (Kindergarten Go Championship 2018) ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน ในครั้งนี้ประเภทSMART ทีมชายล้วนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และประเภทSMART ทีมหญิงล้วนได้รับรางวัลชมเชย ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ทุกๆ ท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้คำปรึกษา กำลังใจที่ดีเสมอมา และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจงประสบความสำเร็จสมดังสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้ ซึ่งนักเรียนได้รับการควบคุมดูแลฝึกสอนโดย คุณสุนิสา ศรศิริ คุณครูรพีพรรณ สีสด คุณครูอรชา เพียรการและคณะ

27867957_1596879827027013_8213532159748085884_n 27971764_1596879667027029_7597310175290984692_n 28059212_1596879400360389_8292726463579731410_n 27972061_1596881700360159_15240849733734567_n 27972389_1596879980360331_5907358180556064249_n  28059212_1596879400360389_8292726463579731410_n

27973681_1596880480360281_3234111498926655407_n  28166541_1596880847026911_5390987776710542862_n27857748_1596881220360207_8697543205966369050_n   27973163_1596880470360282_6391517814010222430_n

28168007_1596881713693491_4177883003021901841_n 28276438_1596881693693493_4793593862180496540_n 28055992_1596880740360255_4208276800893610445_n