ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๐ รูป ร่วมกับ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระเดชพระคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วันเสาร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น.นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๐ รูป ร่วมกับ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระเดชพระคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค ๔ รองแม่กองธรรมสนามหลวง ณ ประตูทางเข้าศาลาการเปรียญฝั่งถนนตีทอง

27867185_1596898620358467_2674240573154964589_n  27858370_1596900020358327_838106663001863157_n 28168089_1596900440358285_1165417566798949712_n 27858931_1596902180358111_6782392805632135737_n  27867375_1596899243691738_4646661600958419787_n 27867383_1596898240358505_8105744478576522136_n 27867413_1596897833691879_1056985390183907659_n 27867553_1596899960358333_8412159329126352772_n 27867862_1596901530358176_5244858228607343208_n 27972091_1596897763691886_9049019428714155697_n 27972380_1596901963691466_5562703032555049874_n 27972503_1596902890358040_938028727099328842_n 27972725_1596900470358282_7015918865438803693_n 28056123_1596898510358478_5180351631110354263_n 28056558_1596899750358354_742169435865892223_n 28056682_1596901733691489_5797683041972412413_n 28056794_1596899627025033_4250667941304001480_n 28058654_1596902393691423_6128956396669063129_n 28059058_1596897960358533_4302748499520561822_n 28166372_1596903003691362_7125782341759086009_n 28166408_1596900987024897_2786927215436450022_n 28166639_1596902847024711_1567596102433868876_n 27867217_1596900983691564_3182686093091381007_n28167774_1596900230358306_5288214475286536205_n 28168508_1596901210358208_9054698378311082757_n