โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรม English Camp in Wat Suthat School

วันศุกร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม English Camp in Wat Suthat School ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับคำแนะนำชี้แนะในการดำเนินกิจกรรมจาก ดร.บุษราคัม ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดสุทัศน์ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ดร.บุษราคัม ศรีจันทร์

28168575_1596832013698461_700643969243183965_n    27858863_1596832213698441_3132928355419883463_n

27867417_1596832180365111_2768753214584247458_n    27866989_1596832010365128_4964502684873652248_n

27858470_1596833473698315_4288477347622521831_n  27867077_1596835060364823_5995784556330028143_n 27867442_1596834920364837_5993289689164433975_n 27868014_1596833933698269_3278343053921990909_n 27868034_1596835303698132_7881618069551070918_n 27972287_1596832450365084_136546034118561498_n 27972603_1596833780364951_7350879887136353082_n 27972681_1596834150364914_1177891748193876142_n 27972941_1596834563698206_3165044069915564236_n 27973017_1596834993698163_789040456555466614_n 27973019_1596834813698181_5806467561709600435_n 27973288_1596832827031713_392332422936807894_n 27973623_1596832627031733_8763915771195433264_n 27973911_1596834020364927_5308973507155633988_n 28055843_1596834357031560_972787153747345041_n 28056208_1596835190364810_2243867181660196074_n 28056398_1596832070365122_7177900938178359226_n 28056411_1596833107031685_6082744915774613497_n 28058485_1596834793698183_7505955176243898085_n 28058645_1596834773698185_3940743246283984592_n 28166362_1596837763697886_5178828651411012604_n 28167735_1596835523698110_6036167898980333852_n  28276317_1596833853698277_8284809238828826440_n 27750170_1596837760364553_4583405169366807366_n             28056280_1596832543698408_3423798800800206566_n  28168044_1596833797031616_8032162032242809851_n