นักเรียนตอาสาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนการทำบุญตักบาตร สืบทอดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จิตอาสาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนการทำบุญตักบาตร สืบทอดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จัดโดย สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาเเห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา ณ มณฑลพิธีลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร ควบคุมดูแลโดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์

17523165_1609968745718121_9171444577464480505_n 28278961_1609968535718142_1601500571486179315_n 28279268_1609968619051467_3833682945149580186_n 28377590_1609968385718157_8919080870095408142_n 28378039_1609968382384824_5136790155767068648_n (1) 28378039_1609968382384824_5136790155767068648_n 28379814_1609968875718108_7418759471978379869_n 28576167_1609968432384819_6999304347410575757_n