ผู้บริหารสถานศึกษานำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน “พระนครสร้างสรรค์กีฬาสัมพันธ์ ๖๑”

วันเสาร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน “พระนครสร้างสรรค์กีฬาสัมพันธ์ ๖๑” เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร ณโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

28379604_1613057262075936_5700077134873537745_n 28379717_1613057218742607_3494422696967608453_n 28379735_1613056315409364_335503060922789376_n 28467612_1613061402075522_5664906101214365420_n 28467939_1613058088742520_8113371471222176939_n 28468308_1613057635409232_435362996208419655_n 28468322_1613057958742533_5802231785510506412_n28468590_1613056468742682_2240516203195408007_n 28468754_1613062972075365_1290121046288180928_n 28471354_1613062522075410_1662907697470665201_n 28471909_1613059942075668_1659319352551882485_n 28471933_1613062448742084_6355440186370490344_n 28472189_1613058188742510_8564569132128646474_n 28575626_1613058415409154_2349461039964663469_n 28576418_1613060928742236_4172478321702665231_n 28577218_1613061068742222_2203301703473677887_n 28660521_1613057868742542_468500262838983955_n 28660672_1613060828742246_4170645188417564401_n 28660888_1613068182074844_839823031907096444_n 28685997_1613058448742484_1413607321801163136_n 28783327_1613057045409291_7537859409585963304_n