ผู้บริหารสถานศึกษานำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเวียนเทียนและทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน
วัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา เวียนเทียนและทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดสุทัศนเทพวรรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

28468126_1608959932485669_2824563286600637214_n 28379617_1608962819152047_8259407024800757055_n 28577684_1608958905819105_8553218243628233846_n 28577371_1608956582486004_5480874174154968737_n 28576376_1608963502485312_627235117209404773_n 28468606_1608963289152000_5300785461415038990_n 28468514_1608960569152272_2400038473102281638_n 28467736_1608956979152631_1357675749319525937_n 28377880_1608957335819262_2061611769721950421_n 28279567_1608959569152372_7561428985296840420_n 28279380_1608958035819192_2545547047063864154_n 28278956_1608963689151960_2353291617578192148_n 28277424_1608956069152722_3542976303970370124_n 28277282_1608957145819281_6019229058513151224_n 28276474_1608958652485797_8657003397325439051_n 28168756_1608956295819366_5293422879138658960_n