ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน
วัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ร่วมกับสมาคมองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่มณฑป ณ มณฑลพิธีลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

28276467_1608948155820180_940221292758050676_n 28276864_1608947242486938_5744172250047000376_n 28277164_1608946955820300_7789308921513780120_n 28279001_1608950425819953_5698951407349165922_n 28279105_1608948495820146_5707899564268345360_n 28279210_1608948252486837_4950544039986654483_n 28279448_1608951019153227_7186987595608188293_n 28279451_1608946852486977_5043552128662505592_n

28279633_1608947619153567_6997392595651740603_n 28279910_1608946165820379_1602897957801825922_n 28280053_1608949912486671_2642514379898746141_n 28377983_1608946462487016_5737386477034567252_n 28378121_1608945672487095_7005508552984375637_n 28379106_1608945495820446_9003297657231914741_n 28379236_1608952139153115_9092498347505868685_n 28379681_1608950139153315_1409748087676873271_n 28471519_1608945382487124_6364446362408265075_n 28471618_1608945839153745_6191368252226109669_n 28575852_1608949705820025_407315618444877479_n 28279604_1608950629153266_2665257725557603626_n