ผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องในนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๗ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน
วัดสุทัศน์ เนื่องในนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๗ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ณ มณฑลพิธีลานคนเมือง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

28279825_1609946452387017_7899475400810068013_n 28377757_1609943842387278_230547704893842817_n 28377834_1609947522386910_5464099014624354632_n 28378471_1609945239053805_5730291415884255687_n 28378637_1609948065720189_4449724157259969772_n 28379226_1609946602387002_7934604658991430776_n 28468107_1609948275720168_3971504181968213450_n 28468501_1609944202387242_4356322248517199936_n 28468661_1609948519053477_4452933397833045709_n 28471829_1609949199053409_2716604851592163253_n 28472224_1609945929053736_3746301583610362465_n 28684869_1609948359053493_4876168577020370178_n