ผู้อำนวยการสถานศึกษานำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกับฝ่ายรักษา สำนักงานเขตพระนคร และชุมชนรอบโรงเรียน ทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ”

วันศุกร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกับฝ่ายรักษา สำนักงานเขตพระนคร และชุมชนรอบโรงเรียน ทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ” ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร โดยมี พระครูสังฆรักษ์พรเทพ ปญฺญาวโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

28467620_1613020808746248_427179317927808601_n 28468226_1613020438746285_3131924476733052743_n 28468397_1613022712079391_1722725946947571824_n 28471231_1613021265412869_8825381308196495401_n 28471293_1613026632078999_3156824364171667550_n 28471972_1613019988746330_5238279098935139899_n 28575689_1613020242079638_8003953078345759378_n 28575721_1613020728746256_2058157027809948560_n 28576641_1613020158746313_8984837607631862675_n 28576663_1613021932079469_7881192173009236246_n 28660324_1613022632079399_7484625367867852328_n 28660342_1613022142079448_650438725825254775_n 28661320_1613022778746051_7221982480233668331_n 28685365_1613020332079629_7141945955945728063_n (1) 28685753_1613020508746278_5789342927502146605_n