หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตพระนคร และคณะห้ความอนุเคราะห์เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาและเเนะนำด้านการจัดการศึกษาให้กับคณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุ Read More …

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ สะพานมอญให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และฉีดวัคซีนป้องกันเอชพีวี(การป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพุธ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระค Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดสุทัศน์ดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำ Read More …

การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสนับสนุนนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๕ มาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของผู้บริหาร คณะครูขอ Read More …

การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสนับสนุนนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๕ มาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของผู้บริหาร คณะครูขอ Read More …

ผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสนับสนุนนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๕ มาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของผู้บริหาร คณะครูขอ Read More …