บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบผ้ากันเปื้อนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2561ขอขอบพระคุณยิ่งผู้ใหญ่ใจดี ที่ปรารถนาดีกับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบผ้ากันเปื้อนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชา วันนี้เด็กๆใส่ลงสวนแล้วหนา ทุกคนเตรียมดินและช่วยกันปรับปรุงสวนพร้อมลงพืชพันธุ์รูปแบบใหม่

 34183729_1713445175370477_7215490764598411264_o 34303522_1713445142037147_3221502463030853632_o 34306530_1713447952036866_1680956758345908224_o 34307716_1713445315370463_1847984175311749120_o 34319824_1713445562037105_435287449321603072_o 34321010_1713444835370511_2472661501790388224_o 34338172_1713446022037059_8689004785845665792_o 34342313_1713446315370363_7249621409410842624_o 34392607_1713446352037026_7679521372015427584_o 34396688_1713445578703770_3503317532431876096_o 34397573_1713446055370389_7875378791315406848_o 34399642_1713447095370285_8422973931710840832_o 34407910_1713445062037155_5534148678966575104_o 34445093_1713445372037124_5178821529147801600_o 34456762_1713445105370484_4706223780530225152_o 34483185_1713446135370381_340072997941411840_o 34524872_1713448102036851_4165391998150246400_o 34536431_1713446332037028_7871134783806373888_o