ผอ.กาญจนา จันทร์สระแก้ว นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมการประชุมครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเขตพระนคร

วันเสาร์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผอ.กาญจนา จันทร์สระแก้ว นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมการประชุมครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานตามนโยบายและผลงานดีเด่นของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระนคร โรงเรียนวัดสุทัศน์นำนักเรียนเข้าร่วมสาธิตการสวดโอ้เอ้วิหารราย ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน ต้อนรับท่านฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์เดินทางเป็นประธานในพิธีและมอบนโยบายการจัดการศึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

34124925_1711430455571949_5314144283513585664_n    34344567_1711431002238561_4403220138514448384_o

34137571_1711408065574188_7961942865028841472_n 34138847_1711430815571913_6089384424447672320_o 34146422_1711432042238457_5181962039299407872_o 34159335_1711430925571902_3563947863467622400_o 34199600_1711430665571928_10880195837820928_o 34278591_1711431268905201_3241554419795361792_n 34135711_1711432552238406_6299945239083745280_o 34278625_1711432425571752_6306887950638514176_o 34284629_1711432728905055_3447604977604755456_o 34316516_1711432705571724_1240834052022337536_o