ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันเวียนเทียนเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

วันจันทร์ที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561   นางสาวกาญจนา  จันทร์สระแก้ว  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันเวียนเทียนเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

34157316_1711327308915597_2856080997605179392_o  34266684_1711327355582259_1238411054812233728_o  33720259_1705650809483247_7216237874159550464_o 33691425_1705651089483219_5314871941167841280_o 33677563_1705650896149905_774230454252339200_o 33769768_1705651026149892_5942964574100652032_o 34118862_1711330842248577_2436332572456779776_o 34132548_1711328822248779_33118514294292480_o 34160898_1711328358915492_7155198756726505472_o 34188173_1711327728915555_7617705514041868288_o 34365429_1711329345582060_1461703535493120000_o 34416419_1711330108915317_5365592880708583424_o