โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกให้นักเรียนช่วยกันร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่

หนีห่างให้ไกล บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ ลูกๆ โรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ แกนนำจิตอาสาร่วมจัดทำสื่อและนำเสนอข้อมูลด้านหน้าเสาธง สร้างจิตสำนึก ร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันงดสูบบุหรี่โลกและผอ.กาญจนา จันทร์สระแก้วได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมตอบคำถาม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน

34078442_1711396898908638_2018939511668473856_o 34117785_1711398602241801_7884119711187730432_o 34137571_1711408065574188_7961942865028841472_n 34160930_1711397532241908_2103437023212732416_o 34162945_1711399238908404_8056850221952401408_o 34190669_1711399358908392_2275534756445683712_o 34193116_1711397005575294_5362057744666853376_o 34215739_1711396865575308_8977918555718680576_o 34278657_1711397028908625_4989365243206434816_o 34340910_1711398958908432_8479423361192034304_o 34348132_1711396852241976_186974331715190784_o 34393611_1711399142241747_5102304032479772672_o