โรงเรียนวันสุทัศน์ขอบขอบพระคุณ ทหารจากกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมเสาธง ๕ นาที

วันอังคาร ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวันสุทัศน์ขอบขอบพระคุณ ทหารจากกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมเสาธง ๕ นาที เผยแพร่โครงการพระราชดำริ เรื่องของความสามัคคีของคนในชาติ โทษภัยของยาเสพติด นโยบายของรัฐบาลพัฒนาเยาวชนของชาติให้ความรู้พร้อมปลูกฝังคุณธรรมที่ดีแก่นักเรียน

35067495_1722343177814010_7495161163555012608_o  35267149_1722342477814080_8049835161673531392_o35089301_1722342507814077_2573032675589750784_o 35143859_1722342447814083_2629516649492905984_o 35147098_1722343057814022_2448838379056398336_o 35164866_1722343034480691_4492283277603766272_o

35078416_1722343311147330_8332617449119678464_n    35238960_1722342864480708_24652571113160704_n

35167987_1722342291147432_4856376820745895936_o 35173739_1722343237814004_2611764531751288832_o