นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วันเสาร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และในเวลา ๑๗.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีศากยมุนี ทั้งนี้ ที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนี เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และของส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะจากนั้น ทรงเป็นประธานถวายผ้าป่ามูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ฯ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถึงสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช และเพื่อเป็นทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดสุทัศนเทพวราราม รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์และสามเณร

35123765_1722528397795488_7625631592718794752_n  35144045_1722528501128811_4767494632923725824_n  35240516_1722528481128813_2056757239875633152_n 35164765_1722497354465259_5056216095636062208_n35311963_1722496847798643_3368912359174176768_n 35199098_1722496501132011_5480295389712089088_n  35078444_1722497004465294_8436377575453884416_n 35114040_1722496627798665_4335063736285921280_n35193381_1722497047798623_9046177796644143104_n 35194281_1722497181131943_7014062472067809280_n35114800_1722496777798650_8928308565303623680_n 35077573_1722497444465250_619404639942475776_n35086663_1722497411131920_8566762152516386816_n  35168692_1722496471132014_243852055335141376_n