ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ สะพานมอญให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และฉีดวัคซีนป้องกันเอชพีวี(การป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพุธ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณบุคลากรทางการพยาบาล จากศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ สะพานมอญ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และฉีดวัคซีนป้องกันเอชพีวี(การป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

35193459_1724561257592202_4224606501806800896_n 35199083_1724561434258851_5568254327069343744_n

35267189_1724561887592139_3598364849454710784_n   35350407_1724561664258828_3926379855561621504_n

35206696_1724561074258887_7930856162323333120_n 35296533_1724561520925509_8564871228739813376_n