หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตพระนคร และคณะห้ความอนุเคราะห์เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาและเเนะนำด้านการจัดการศึกษาให้กับคณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณท่านอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตพระนคร และคณะ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาและเเนะนำด้านการจัดการศึกษา และพบปะพูดคุยเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และซักถามพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง

35227936_1724564034258591_7744874337420705792_n  35238955_1724564514258543_2044986100316897280_n 35239609_1724569854258009_7637132759223238656_n 35239617_1724565047591823_8067281902945435648_n 35268532_1724569844258010_7346124879260811264_n 35288630_1724570080924653_4767199272317747200_n 35299514_1724569877591340_7931046322000363520_n 35292338_1724563827591945_6079120676675911680_n

35328693_1724563807591947_6993871229513891840_n  35236666_1724563877591940_8854928202942906368_n