โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณพระมงคลสุตาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ที่ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

วันพุธ ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพ Read More …

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะและบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้มอบถังขยะสำหรับกิจกรรมคัดแยกขยะ Zero Waste โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันจันทร์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพร Read More …

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด ได้มอบให้ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะเขตดุสิต มอบข้าวสารและปลากระป๋อง เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันจันทร์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพร Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดก Read More …

คุณครูสุดาทิพย์ บุญโนนยางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาตามแนวทางของสะเต็มศึกษา โดยมีคุณครูดาวรรณ สุวรรณศรี ครูพี่เลี้ยงโครงการ บูรณาการสะเต็มศึกษา สำนักงานเขตพระนคร ศูนย์ กทม.๑ เข้านิเทศติดตาม

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับค Read More …