ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครระดับสูงพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ เข้าตรวจติดตาม และให้คำแนะนำการดำเนินการตามภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

วันอังคาร ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณท่านอุดมศักดิ์ นาดี ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ระดับสูง พร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ เข้าตรวจติดตาม และให้คำแนะนำการดำเนินการตามภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการอาหารเช้า อาหารกลางวัน รวมทั้งผลดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียน โดยมีนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้การต้อนรับ

35545792_1732071590174502_6873584464161669120_n