ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 3 ณ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 3 ณ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณภาพจากทีมวิทยากรบริษัทเทเวศ

35492586_1730736903641304_1117986721657520128_o 35521615_1730737173641277_1443062763248156672_o35431307_1730738013641193_2053606314428334080_o 35476254_1730737746974553_9147708319555649536_o 35476436_1730739160307745_7872046519463968768_o 35481286_1730738180307843_8587539829904900096_o  35493883_1730738153641179_7425787730803556352_o 35493966_1730738593641135_7903268479279562752_o 35515682_1730738020307859_6059057729090093056_o  35523847_1730738890307772_8714039742192156672_o 35540846_1730739333641061_1062460126029414400_o 35542994_1730738580307803_4855257406239670272_o 35550895_1730738916974436_1815711958553329664_o 35629327_1730738050307856_115594157099057152_o 35666940_1730738193641175_6477075505756504064_o 35671605_1730737773641217_2911181412218437632_o