ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะและบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้มอบถังขยะสำหรับกิจกรรมคัดแยกขยะ Zero Waste โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันจันทร์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณสำนักงานเขตพระนคร ที่ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนเข้าร่วมโครงการรับมอบถังขยะสำหรับกิจกรรมคัดแยกขยะ Zero Waste โดยท่านผู้อำนวยการกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู และนักเรียนรับมอบจากท่านพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร ท่านฤทธิพันธ์ นันทศุภกรหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ รวมถึงคุณภาวิณี ทิพย์เพชร จากบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน)

36682073_1757432270971767_3615532555291328512_n 36689257_1757432217638439_3088719455971180544_n 36700205_1757432194305108_5554345792740786176_n 36614125_1757432467638414_1685647262065098752_n 36628990_1757432044305123_3008469323485282304_n  36638806_1757432014305126_2443218006327689216_n36570907_1757432030971791_5149639266480947200_n 36577217_1757432110971783_3773862281230680064_n 36585473_1757432520971742_7743404904554692608_n 36606483_1757432970971697_7237618122574790656_n  36639834_1757433170971677_2819076865052901376_n 36644214_1757432667638394_8316530318400028672_n