วงกลองยาวโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้แสดงความสามารถในงานอุปสมบทและขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนวัดสุทัศน์

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษ เกิดทักษะความสามารถที่หลากหลาย โดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย วงกลองยาวโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้แสดงความสามารถในงานอุปสมบท เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และใช้เวลาว่างในทางที่ถูกต้อง เป็นสื่อให้นักเรียนได้ซึมซับ และเห็นคุณค่าของศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทย ครูผู้ควบคุมวง คือ ครูชัยวัฒน์ เปลี่ยนกลิ่น นึกถึงวงกลองยาวอย่าลืมวงกลองยาวโรงเรียนวัดสุทัศน์

34862076_1738128916235436_4689362215667499008_n 35900576_1738128842902110_7280155848041562112_n  35922800_1738128336235494_763265553069506560_n 35923058_1738128772902117_3923330239802900480_n 35895352_1738129662902028_2919148460588400640_n 35925929_1738128536235474_3955399841479131136_n 35971873_1738128382902156_1121269133233618944_n 36137380_1738129226235405_3593792517465702400_n 35924131_1738129362902058_2397930213301288960_n