วงกลองยาวโรงเรียนวัดสุทัศน์เป็นหนึ่งกิจกรรมเด่นของโรงเรียนที่ได้รับความอนุเคราะห์ให้ไปแสดงตามงานอุปสมบท

วันที่ 17  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย โดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย วงกลองยาวโรงเรียนวัดสุทัศน์เป็นหนึ่งกิจกรรมเด่นของโรงเรียนที่ได้รับความอนุเคราะห์ให้ไปแสดงตามงานอุปสมบท และงานรื่นเริงต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และใช้เวลาว่างในทางที่ถูกต้อง เป็นสื่อให้นักเรียนได้ซึมซับ และเห็นคุณค่าของศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทย ฝึกสมาธิและความตั้งใจที่ได้การจากฝึกซ้อมกลองยาว ก็จะช่วยส่งผลในเรื่องของสมาธิในการเรียนด้วย นอกจากนี้เรื่องของจังหวะ การขยับตัว มือเท้า แขน ขา และท่าทางต่างๆ ประกอบการแสดง ยังเป็นการฝึกสมองไปในตัว ครูผู้ควบคุมวง คือ
ครูชัยวัฒน์ เปลี่ยนกลิ่น นึกถึงวงกลองยาวอย่าลืมวงกลองยาวโรงเรียนวัดสุทัศน์

35422414_1729276000454061_6938968164352917504_o    35476749_1729276643787330_292340148752875520_o35516868_1729276450454016_2261480949143306240_n  35485136_1729276197120708_8255705004438978560_n  35493939_1729276257120702_3360269892837179392_n 35493939_1729276257120702_3360269892837179392_n

35415656_1729276427120685_7637507009788510208_n   35461934_1729276190454042_5210625018945339392_n 35461967_1729276310454030_2883906441448521728_n