โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ Zero Waste (โรงเรียนปลอดขยะ)

วันอังคาร ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ Zero Waste (โรงเรียนปลอดขยะ) โดยมีนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรมได้จัดทำโครงงานเด็กสท.น่ารัก รู้จักคัดแยกขยะขึ้น และร่วมประชาสัมพันธ์ถึงการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงกิจกรรมตอบคำถาม ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

36590262_1757453654302962_5303492932123230208_n 36609183_1757453600969634_3894085042980257792_n 36628996_1757453720969622_6634160657547657216_n 36632936_1757454030969591_2746697977396461568_n 36658011_1757453757636285_405877759546490880_n 36668744_1757453870969607_1395983255894753280_n