โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณพระมงคลสุตาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ที่ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

วันพุธ ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณพระมงคลสุตาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ที่ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะครู โดยท่าน ผอ.กาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู และนักเรียนรับมอบด้วยความยินดียิ่ง

36678002_1757409664307361_3785909681675829248_n 36690340_1757410090973985_2780325514034806784_n 36696282_1757409760974018_2122886340231036928_n 36710993_1757410257640635_1562020614179389440_n36606532_1757410377640623_4530097015786307584_n 36611849_1757410044307323_3348511977482747904_n 36639837_1757410280973966_2853723240948301824_n 36665251_1757409654307362_2620510171792670720_n