โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณ ดร.บุษราคัม ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์จากสำนักการศึกษา เข้าตรวจเยื่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเช้า อาหารกลางวัน รวมถึงการจัดการศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของคณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร

วันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณ ดร.บุษราคัม ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์จากสำนักการศึกษา เข้าตรวจเยื่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเช้า อาหารกลางวัน รวมถึงการจัดการศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของคณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้บริหาร คณะครูในการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยนำเอากระบวนการ Active Learning การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมของนักเรียน

36003021_1744876208894040_617508523550441472_n 36176036_1744875585560769_6383379295250677760_n 36222610_1744875642227430_6046873929073557504_n 36228135_1744878868893774_1758780281554206720_n 36228706_1744877582227236_1360652434011062272_n 36231428_1744878985560429_8685942461278715904_n 36245171_1744875602227434_5981039132762177536_n 36251575_1744875078894153_4910507955729727488_n 36271710_1744877452227249_3591926276866179072_n 36281315_1744876418894019_631959344744759296_n 36285134_1744878272227167_865815675447279616_n 36285481_1744878548893806_2903866211034988544_n 36293262_1744878015560526_6006064799094407168_n 36310226_1744878085560519_2637530590315806720_n 36310486_1744876838893977_279710883318333440_n 36314292_1744877352227259_1077989413511757824_n 36361853_1744876868893974_7572647549010444288_n