โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นเพื่อรำลึกถึงครูกวีของไทย

วันอังคาร ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นเพื่อรำลึกถึงครูกวีของไทย ถือว่าเป็นครูต้นแบบด้านการแต่งคำประพันธ์และกลอนบทละคร เชิดชูเกียรติเผยแพร่ประวัติ และผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนได้รู้จัก กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย รวมถึงได้ร่วมแสดงความกตัญญู กตเวทิตาแด่สุนทรภู่

36137357_1743689919012669_1073724364957941760_n  36188951_1743693892345605_8308542920475017216_n   36285480_1743690689012592_5603155553439186944_n  36199772_1743692662345728_8360385679703670784_n35943608_1743692419012419_3618601975144251392_n  36200044_1743694202345574_5294725602497003520_n 36200323_1743689332346061_4330275938672574464_n 36046234_1743688869012774_4965063235913908224_n  36259896_1743692822345712_6144569351132413952_n 36301812_1743691609012500_7812780849862017024_n

 35629354_1743692309012430_1376633126851182592_n  36037129_1743693852345609_7013592259048243200_n 36187879_1743691275679200_7614322522921631744_n
 36222877_1743693949012266_4411257173376499712_n 36223181_1743691452345849_4312514737075126272_n
 36291389_1743690032345991_5105298204505669632_n  36228780_1743694099012251_5803380829925146624_n