โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ สะพานมอญ ที่ให้ความอนุเคราะห์มามอบความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับนมปรุงแต่งชนิดเม็ด ตรา ฟาร์มเมอร์ มิลค์ ผลิตภัณฑ์สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบ Read More …