โรงเรียนวัดสุทัศน์มุ่งส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพดี

โรงเรียนวัดสุทัศน์มุ่งส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพดี ให้นักเรียนทุกคนเจริญเติบโตอย่างสมวัย มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง คุณครูมีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน การเป็นแบบอย่างให้นักเรียนเห็นและปฏิบัติตาม เพราะการทำให้นักเรียนทุกคนรักการออกกำลังกาย และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นการสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีต่อการออกกำลังกายของนักเรียนไปตลอดชีวิต เกิดความสนุกสนาน ทำให้สุขภาพร่างกาย แข็งแรง อารมณ์แจ่มใส และรู้สึกว่าตนเองเป็นคนแข็งแรง มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก

36857564_1768849896496671_8122350955707498496_o 36957638_1768849789830015_2850861319555383296_o 36970965_1768850326496628_2471085364756873216_o 36971854_1768849933163334_2942634664612855808_o 36978795_1768849919830002_7855276467469418496_o 36990675_1768850046496656_2999461763453288448_o 37032484_1768850126496648_2173994591332597760_o