โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ สะพานมอญ ที่ให้ความอนุเคราะห์มามอบความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ สะพานมอญ ที่ให้ความอนุเคราะห์มามอบความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และแกนนำนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ เพื่อให้ทุกคนภายในโรงเรียนการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ โดยใช้อุปกรณ์ที่มีได้อย่างถูกวิธี สามารถนำมาใช้ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่อไป เสริมสร้างความปลอดภัยภายในสถานศึกษา

36750422_1768912179823776_6311037593421086720_n 36963166_1768910279823966_5393667866446790656_n 36974486_1768909409824053_8422676363491672064_n 36980986_1768921089822885_3638059379585974272_n 36983670_1768910956490565_6701643608904171520_n 36998526_1768915326490128_2449469992651980800_n 37017468_1768910389823955_6943057926701449216_n 37023024_1768909579824036_4129968027015839744_n 37026871_1768917503156577_3879966042369294336_n 37030234_1768909396490721_2629992901236490240_n 37031838_1768909766490684_7316161727115034624_n 37043752_1768918379823156_6269349515564679168_n 37049152_1768910379823956_3863684993876230144_n 37058840_1768913063157021_6107248731030028288_n 37062816_1768921333156194_299114742402777088_n 37066230_1768915159823478_8147825798309478400_n 37069907_1768912646490396_3219429084748578816_n 37072109_1768916916489969_4790480477553164288_n 37098422_1768912723157055_3717550355127468032_n 37127973_1768921549822839_3242245505803091968_n