ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นวิทยากรประชุมวางแผนขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม เครือข่ายที่ ๑ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระนคร

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้รับเกียรติเป็นสถานที่ต้อนรับคณะผู Read More …

กิจกรรมทำขนมหวาน บัวลอย ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์

บัวลอยเล่ห์บัวงาม คิดบัวกามแก้วกับตนปลั่งเปล่งเคร่งยุคล Read More …

พระราชภัทรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน ๑๐ ทุน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณพระราชภัทรญาณ ผู้ช่วย Read More …