ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นวิทยากรประชุมวางแผนขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม เครือข่ายที่ ๑ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระนคร

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้รับเกียรติเป็นสถานที่ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรมในการประชุมวางแผนขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม เครือข่ายที่ ๑ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระนคร ขอบคุณท่าน ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมคณะจากบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร รวมถึงเยี่ยมชมสวนเกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชาของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ในครั้งนี้ ผอ.กาญจนา จันทร์สระแก้วได้มอบของที่ระลึกเป็นผลผลิตที่นักเรียนช่วยกันดูแลแทนคำขอบคุณ

37223076_1776494949065499_8581333593572245504_n 37223076_1776494965732164_7188035757389381632_n 37245023_1776481902400137_4129504488375451648_n 37245581_1776481455733515_1409722242094333952_n 37246804_1776479632400364_7381906208854114304_n 37250912_1776480772400250_5666997424795680768_n 37256268_1776480982400229_5992028463718989824_n 37262240_1776479485733712_2136833658114277376_n 37273152_1776480152400312_3499657838043594752_n 37277267_1776480289066965_7255250518103031808_n 37290256_1776480002400327_5980412922235453440_n 37293805_1776479982400329_5583871060085833728_n 37295102_1776480789066915_4349558988916916224_n 37313513_1776480372400290_99424670381506560_n 37318900_1776481062400221_8940654088018722816_n 37321340_1776479692400358_5950614396186132480_n 37325988_1776482065733454_4831164469365178368_n 37328004_1776480602400267_349581643217895424_n 37343213_1776480165733644_5862677431881564160_n 37364806_1776480735733587_8665855968682180608_n 37367103_1776481419066852_3038953399329488896_n 37388613_1776480959066898_1500059917023707136_n 37393431_1776482362400091_5292022629253775360_n37311682_1776479262400401_4810124773201805312_n