พระราชภัทรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน ๑๐ ทุน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณพระราชภัทรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน ๑๐ ทุน เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี โดยท่าน ผอ.กาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู และนักเรียนรับมอบด้วยความยินดียิ่ง

37127008_1774384539276540_7781874686106796032_n 37185115_1774384055943255_789686632801370112_n    37188946_1774384959276498_3456559700949073920_n 37219218_1774384922609835_6507702780105326592_n37291755_1774384169276577_3881337704599781376_n 37280994_1774385222609805_4019258029416382464_n

37232321_1774385969276397_4945836316597157888_n 37232323_1774384502609877_6317495304383889408_n  37232813_1774386629276331_6065896120184209408_n 37234045_1774385055943155_8028946949006688256_n 37180607_1774385475943113_1332655543663198208_n 37183236_1774385929276401_7731220082335940608_n37258853_1774386375943023_4290054085341609984_n 37264465_1774385879276406_6707256388130701312_n 37265237_1774386842609643_1173335707503034368_n 37271049_1774387089276285_8048604382960287744_n