ดร.บุษราคัม ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครให้ความอนุเคราะห์ร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ ดร.บุษราคัม ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียน

37262529_1776525185729142_3408966141844914176_n 37274258_1776524925729168_6664101737856499712_n (1) 37274258_1776524925729168_6664101737856499712_n 37286182_1776525039062490_6653587486117199872_n 37317996_1776525059062488_5431115205264277504_n 37324725_1776524949062499_2042355677661233152_n