เด็กหญิงณัฐกานต์ สีประดู่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสำนักงานเขตพระนคร

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฐกานต์ สีประดู่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และครอบครัว ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสำนักงานเขตพระนคร เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรยุวมัคคุเทศก์ ได้ผ่านการอบรมภาคทฤษฎียุวมัคคุเทศก์ รุ่นที่ ๔ ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการอบรมภาคปฏิบัติ และให้มีความสุขกับทุกกิจกรรมที่เปิดโอกาสที่ดีๆให้ได้พัฒนาตนเอง

37526083_1783426681705659_6543203253197209600_n 37557677_1783427165038944_6199998730175774720_n 37565460_1783426891705638_7551241157129273344_n 37574431_1783427011705626_2444404714381508608_n 37578299_1783426431705684_4417071738756530176_n 37578966_1783426968372297_1936693348966334464_n 37583702_1783428551705472_3742375540976254976_n 37592116_1783428571705470_7125147214153777152_n 37594936_1783426715038989_9091838190968373248_n 37597950_1783426608372333_7752353743793815552_n 37610789_1783426568372337_7035889285412683776_n 37626349_1783426771705650_2035538731338825728_n