โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตพระนคร ที่ให้ความอนุเคราะห์มามอบความรู้พร้อมทั้งแจกสื่อ

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตพระนคร ที่ให้ความอนุเคราะห์มามอบความรู้พร้อมทั้งแจกสื่อ พร้อมทั้งแนะนำการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา

37603514_1783396301708697_7185978661328125952_n 37604588_1783396428375351_3427884905848111104_n 37586966_1783396318375362_5305255298938699776_n 37570568_1783396565042004_5111242821495422976_n 37620991_1783396458375348_3402302427070726144_n 37608775_1783396728375321_8759945430688595968_n 37678154_1783396668375327_418555227398995968_n 37685844_1783396828375311_7536631168741933056_n