โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ร่วมกับบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด มหาชน (KTC) จัดกิจกรรมให้น้องผู้พิการทางสายตา ณ แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เกษตรพอเพียง โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันจันทร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด มหาชน (KTC) ที่ได้คัดเลือกโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เกษตรพอเพียง จัดกิจกรรมให้น้องผู้พิการทางสายตา ร่วมสร้างประสบการณ์ดีๆ ให้กับน้องๆ เพื่อส่งเสริมวิถีความเป็นอยู่ดั้งเดิมของคนไทย รักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านการเกษตร เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ร่วมส่งเสริมภูมิปัญญาไทย สัมผัสแหล่งเรียนรู้เชิงการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ในมุม “สุข สนุก เรียนรู้ชัด และได้ลงมือปฏิบัติจริง” โดยมีนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครู และทีมยุวมัคคุเทศก์ข้าวกลางกรุงคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ ต้อนรับคณะศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรพอเพียง

37117194_1788224037892590_4452931825165139968_n 37409374_1788244037890590_4577116230388809728_n 37705647_1788222101226117_6590738761523396608_n 37710487_1788243981223929_1522279041271332864_n 37713909_1788225977892396_622443080196292608_n 37715747_1788218981226429_8143173528389156864_n 37716328_1788242827890711_3224757017449070592_n 37717614_1788221407892853_8147129992132689920_n 37723776_1788225547892439_4586157488734208000_n 37727494_1788218374559823_3141030070282354688_n 37732310_1788242537890740_2926842619621277696_n 37735756_1788225947892399_3956461011933855744_n 37753418_1788242241224103_2391959298226782208_n 37754842_1788222567892737_9092712405791670272_n 37757648_1788221771226150_2071567987919290368_n 37765392_1788218417893152_5625382537476964352_n 37771079_1788219541226373_5144314752574423040_n 37776823_1788223824559278_2958862949432688640_n 37781039_1788220257892968_6311251968123731968_n 37783646_1788220217892972_5087942791418347520_n 37789484_1788243511223976_1222405064614739968_n 37791068_1788223017892692_5253849342179016704_n 37821367_1788223517892642_7186369310078533632_n 37855899_1788223671225960_505435165892280320_n