โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร นำโดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันอังคาร ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร นำโดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขึ้น เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้เรียนรู้กิจกรรมอันดีของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามของคนไทย เรียนรู้มารยาทชาวพุทธ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนรอบวัดสุทัศนเทพวราราม ร่วมกันนำเทียนพรรษาถวายแด่คณะสงฆ์ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ขอขอบพระคุณ คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจากสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฏร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยของขบวนตลอดเส้นทาง

36940724_1788275054554155_1683042012212756480_n 37649308_1788251744556486_2663440908241862656_n 37652050_1788252157889778_1987045664348962816_n 37695157_1788262221222105_653195797654929408_n 37703985_1788255584556102_9146163222250782720_n 37710814_1788263027888691_7530331340776931328_n 37711317_1788252221223105_2379345434544963584_n 37711353_1788259704555690_8509733928947417088_n 37721620_1788257027889291_5695623609456787456_n 37723792_1788251884556472_2583308346190725120_n 37724626_1788255531222774_4093617051615100928_n 37726684_1788251547889839_8285952719642951680_n 37726686_1788256991222628_2372702997038759936_n 37731896_1788258737889120_9165619711864471552_n 37745302_1788255767889417_373464169644556288_n 37753417_1788253691222958_6223457579553521664_n 37756817_1788257321222595_4855748608764411904_n 37768736_1788258197889174_5354752645246484480_n 37778266_1788257651222562_5807689068670091264_n 37779869_1788253381222989_7827796433485955072_n 37782791_1788252627889731_7504384515628859392_n 37783610_1788263247888669_5134626324261896192_n 37783617_1788263337888660_684749277406167040_n 37785773_1788261844555476_2111592311409344512_n 37791954_1788263731221954_3284652174637793280_n 37796180_1788254771222850_285393528777867264_n 37837617_1788260331222294_1959273821697474560_n