โรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษางานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาร่วมกับกรมศาสนา

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กรมการศาสนา ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและภาคเอกชน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษางานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา และเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในวิภีชีวิตเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนร่วม ปลุกจิตสำนึกคนในชาติให้ยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธ่ในพระพุททธศาสนา มีความรัก ความสามัคคี ปรองดองในหมู่คณะมากขึ้นจากการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

37708287_1790084234373237_3411806304933511168_n 37740356_1790084554373205_245074961373331456_n 37760061_1790083751039952_4453369886059528192_n 37762200_1790085071039820_3248677193559048192_n 37770475_1790085007706493_1933276187086290944_n 37776206_1790084167706577_1095279886693564416_n 37779120_1790084137706580_4123946951018283008_n 37782791_1790085114373149_8125614813024878592_n 37783627_1790084687706525_6539770079679086592_n 37786997_1790083811039946_7014788665138216960_n 37787905_1790084057706588_8990411928387977216_n 37792871_1790084901039837_6161143814611271680_n 37806182_1790084477706546_2457408874626416640_n 37811290_1790083844373276_1674554727339130880_n 37811390_1790084111039916_1818203709599907840_n 37812926_1790084641039863_4989347547941175296_n 37824400_1790085254373135_9031516015246180352_n 37826805_1790085304373130_337537854840242176_n 37841017_1790085187706475_5070948662390030336_n 37847905_1790084404373220_7960758420422787072_n 37856405_1790084531039874_4032374644790001664_n 37858255_1790084387706555_3259105455758114816_n 37902266_1790083971039930_2721514221908000768_n 37904745_1790084664373194_8793807274972807168_n