โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันที่ 23- 24  สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำน Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ผ่านการประเมินรอบที่สอง ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำ Read More …

เด็กหญิงนันทิพร พงศ์พัฒนะนุกุล นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภท ๑๒ ปี ทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ช้างน้อยเกมส์

เด็กหญิงนันทิพร พงศ์พัฒนะนุกุล นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศ Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินงานคณะกรรมการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สร Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมโครงการครอบครัวรักการอ่าน บ้านหนังสือขุนวิภัชน์กรณี

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ส่งเสริมนักเรียนเข Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท.

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบคุณสถาบันส่งเ Read More …