ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนเข้าร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม

วันเสาร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้รับความกรุณาจาก พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค ๔ รองแม่กองธรรมสนามหลวง ให้นำคณะครู นักเรียนเข้าร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับเกียรติให้เป็นผู้อ่านคำกล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีต่อ ท่านวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส

37871023_1793919003989760_5050130685323378688_n 37880219_1793917710656556_1998794031991095296_n 37882005_1793918247323169_54960939845287936_n 37884241_1793922240656103_6574633398667575296_n 37890721_1793920963989564_6863833032973877248_n 37893659_1793922590656068_3586293199624208384_n 37898300_1793919027323091_8144812157196828672_n 37898315_1793920623989598_741230627084304384_n 37905997_1793917700656557_4742009929076834304_n 37914557_1793922077322786_4045649946320306176_n 37916848_1793921207322873_3463065068868993024_n 37919638_1793919547323039_4436284622120157184_n 37920061_1793920813989579_6698379055802089472_n 37920726_1793920320656295_9067675709983424512_n 37923490_1793920597322934_763401613338476544_n 37925499_1793918257323168_1918756053709750272_n 37966041_1793921273989533_7970313636029661184_n 37985193_1793920630656264_4642896652414222336_n 37987987_1793921737322820_1059312091095105536_n 37995596_1793920830656244_2935503421173661696_n

37905788_1793922920656035_3771522039450435584_n  37926365_1793922833989377_6376564225828978688_n  37920708_1793922857322708_4326678607209431040_n