ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการสวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ศาลาราย รอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการสวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ศาลาราย รอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

37873286_1793881070660220_6608808096959561728_n 37884217_1793883690659958_7957676618179149824_n 37912381_1793883790659948_8073781197781598208_n 37917364_1793881290660198_256782977797718016_n 37930940_1793884317326562_1329665726734139392_n