นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้รับความกรุณาจาก พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค ๔ รองแม่กองธรรมสนามหลวง ให้นำคณะครู เข้าร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับเกียรติให้เป็นผู้อ่านคำกล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธี ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

39105897_1822181724496821_6680539084504432640_n 39101835_1822183021163358_8264761857810628608_n 39094951_1822182354496758_2521647235888840704_n 39083539_1822183997829927_2845270972943040512_n 39047112_1822183647829962_273977690388692992_n 39044724_1822180564496937_3109130222893531136_n 39042003_1822181587830168_5504264781852311552_n 39040884_1822180781163582_2807485989566545920_n 39038111_1822183754496618_6444726452033159168_n 39032477_1822180047830322_3134099994521370624_n 39027573_1822182134496780_2348945853592371200_n 39026904_1822182714496722_2435573797764464640_n 39024167_1822181931163467_6579398956940263424_n 39021179_1822180587830268_8516092035323658240_n 39020320_1822184014496592_1158352503637540864_n 39017798_1822179387830388_2682825388433866752_n

39064412_1822179594497034_4052857507033382912_n