โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมโครงการครอบครัวรักการอ่าน บ้านหนังสือขุนวิภัชน์กรณี

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ส่งเสริมนักเรียนเข Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท.

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบคุณสถาบันส่งเ Read More …

รงเรียนวัดสุทัศน์ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๔ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้ส่งเส Read More …

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมงาน “กทม. เติมความสุข สู่ชุมชน” ตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ให้บริการต่อเนื่องครั้งที่ ๑๒

วันเสาร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางก Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดสุทัศน์นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิ Read More …