ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมงาน “กทม. เติมความสุข สู่ชุมชน” ตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ให้บริการต่อเนื่องครั้งที่ ๑๒

วันเสาร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมงาน “กทม. เติมความสุข สู่ชุมชน” ตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ให้บริการต่อเนื่องครั้งที่ ๑๒ ในพื้นที่เขตกรุงเทพกลาง โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการเปิดงานครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ มีบริการการตรวจสุขภาพ โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ รถบริการสุขภาพเคลื่อนที่ของสำนักอนามัย ได้แก่ รถคัดกรองมะเร็งสตรี (Mobile Lady Check Up) รถคลายเครียดที่มีจิตแพทย์ประจำรถ รถเอกซเรย์ (ดิจิตอล) ที่สามารถแจ้งผลการเอกซเรย์ได้ทันที รถสัตวแพทย์สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง ทำหมันสุนัขและแมว จดทะเบียนสุนัข และฝังไมโครชิป รถตรวจจอประสาทตา บริการทะเบียนราษฎรเคลื่อนที่ บริการฝึกอาชีพ บริการนวดแผนไทย ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นต้น รวมถึงมีการแสดงสินค้า Bangkok Brand สินค้าของดีชุมชน ๕๐ สำนักงานเขต และจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ณ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า

39391882_1834398013275192_1816247291867037696_n   39502476_1834397906608536_4358256271921512448_n

39403739_1834397899941870_805351254703210496_n 39409154_1834387059942954_5341762843077246976_n 39467901_1834387023276291_3540480913781555200_n  39526379_1834387039942956_799663107390570496_n