โรงเรียนวัดสุทัศน์นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดสุทัศน์นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน การค้นคว้า วิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

39221294_1832379236810403_5513578693311594496_n 39261842_1832384873476506_3285155712308609024_n 39266584_1832381416810185_831889196200230912_n 39270839_1832384320143228_6424227999058493440_n 39273576_1832381866810140_1752295409218224128_n 39274530_1832380470143613_6629488098201829376_n 39286353_1832383703476623_5341601614299922432_n 39336402_1832383436809983_4455941295864545280_n 39346948_1832380663476927_6402800514592931840_n 39390229_1832384503476543_5906417662291869696_n 39391864_1832381760143484_419691456702185472_n 39403723_1832379193477074_556496739289268224_n 39441153_1832383506809976_6190173713313300480_n 39441587_1832379980143662_3836372201624305664_n 39441874_1832381026810224_5604961088970948608_n 39453300_1832382036810123_4856261359140077568_n 39467941_1832384890143171_1601931778166095872_n 39468364_1832381013476892_9043593261419069440_n