โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมโครงการครอบครัวรักการอ่าน บ้านหนังสือขุนวิภัชน์กรณี

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมโครงการครอบครัวรักการอ่าน บ้านหนังสือขุนวิภัชน์กรณี เพื่อส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านภายในครอบครัว โดยมีการจัดหาสื่อที่เหมาะสมกับวัย เพศ อายุ และความต้องการและสนใจของผู้ใช้บริการ ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร และชุมชนหลังวัดราชนัดดา ณ ห้องสมุดชุมชนหลังวัดราชนัดดา
เขตพระนคร

39468007_1837465392968454_629828894937055232_n 39500103_1837463862968607_1164284764006383616_n 39507353_1837464006301926_7818349167587098624_n 39509544_1837464089635251_7904723721573629952_n 39519401_1837465292968464_7986788692490452992_n 39535848_1837463762968617_1383047836601417728_n 39535899_1837465436301783_7920558462835097600_n 39536066_1837466066301720_4495511207519715328_n 39569817_1837462142968779_2799330233218498560_n 39572515_1837464242968569_4114279903052955648_n 39589053_1837462356302091_2018692825926860800_n 39638051_1837462589635401_1508759356101885952_n 39685778_1837463939635266_8458392568495865856_n 39786073_1837462116302115_8933755112115929088_n