โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายด้วยความตั้งใจ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รวมถึงการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

39223202_1832568416791485_917726183490060288_n 39254936_1832582736790053_7750530495816925184_n 39261446_1832570300124630_5605619219694616576_n 39270431_1832578960123764_7058825845292400640_n 39270491_1832572226791104_7430422627581165568_n 39270832_1832578366790490_5100688544955891712_n 39274538_1832569183458075_4258914777876660224_n 39287249_1832578680123792_5352830716101001216_n 39291428_1832568680124792_2358165318720815104_n 39292302_1832573006791026_8937841043353632768_n 39296898_1832572930124367_2497832243527942144_n 39298699_1832584733456520_8187909061635735552_n 39302016_1832577066790620_2289960452081319936_n 39304862_1832585010123159_4641920878794244096_n 39308206_1832581856790141_8928025788951822336_n 39320556_1832569223458071_262674040840257536_n 39328231_1832577500123910_4926428944229466112_n 39329231_1832569423458051_6942591789605847040_n 39345255_1832568800124780_7569569792625999872_n 39347253_1832584346789892_2671231128513282048_n 39347263_1832572750124385_9054032411360231424_n 39385515_1832583523456641_7806133133841006592_n 39386292_1832581286790198_4221002105122455552_n 39389268_1832575470124113_9113216807296040960_n 39389852_1832581246790202_604924535661133824_n 39390227_1832576713457322_6641575648001261568_n 39391358_1832580080123652_2274770265151897600_n 39392737_1832569593458034_7096670683333132288_n 39393054_1832582253456768_8557671493457149952_n 39397693_1832580566790270_1696492514048999424_n 39403816_1832568670124793_6842701179697233920_n 39406125_1832575693457424_8029660231405404160_n 39441602_1832579773457016_4547599110596722688_n 39442010_1832570393457954_7704034777598263296_n 39497792_1832579163457077_7669643943667040256_n 39504275_1832572510124409_2027390169060999168_n 39514819_1832583076790019_2235084543998558208_n